SAR

Even voorstelllen…de SAR.

Als spelliefhebber speel je natuurlijk het liefst gezellig een spel op een spelavond/dag. Inmiddels heeft Spelgroep Phoenix het 15-jarig jubileum in 2019 al achter de rug. Je verbaast je er niet over dat alles eigenlijk best prima verloopt op jouw spelmoment. Er is een spelruimte, er zijn spellen en er zijn medespelers. En dat al jarenlang. De stichting heeft naast het bestuur ook een Stichting Advies Raad (SAR).De belangrijkste statutaire taak van de SAR is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van Stichting Spelgroep Phoenix.

De SAR streeft ernaar om te horen wat de donateurs en bezoekers op spelavonden en speldagen leuk vinden maar ook minder leuk vinden. Je kunt de SAR het beste zien als een denktank van de spelgroep. De SAR voorziet het bestuur van advies over speldemo’s, de contributie en tal van andere onderwerpen. Zodoende stellen we het bestuur in staat om betere beslissingen voor Phoenix te nemen. De SAR volgt een aantal spelregels die zijn vastgelegd in het SAR reglement. De SAR heeft een eigen SAR-regelement opgesteld en het bestuur van Spelgroep Phoenix geadviseerd om een bestuursregelement op te stellen. Dit is inmiddels ook gebeurd.

Een ander SAR advies dat het bestuur heeft overgenomen is het oprichten van een spelbeheergroep, de spelexperts. Deze taak lag voorheen bij het bestuur in samenspraak met de SAR. Via de spelexperts willen we bereiken dat de Phoenix-spelcollectie goed wordt beheerd. De spelexperts houden zich onder andere bezig met welke spellen er op speldagen in het zonnetje worden gezet. Welke spellen er weg kunnen uit de collectie. Welke spellen er rouleren tussen Leiden en Capelle. De nieuwe spellen uit Essen enz.

De SAR heeft sinds 2010 de volgende zaken voor elkaar gekregen.

– SAR regelement opgesteld
– Bestuursregelement laten opstellen door bestuur.
– Spellenexpert-groep is opgericht
– Spellenverkoop als onderdeel van actief beheer spelcollectie.
– Advies over opzet speldemo’s is overgenomen
– Advies om deze nieuwe website te laten maken is overgenomen.

Met daarin een stukje waar de overgenomen SAR-adviezen kunnen worden neergezet. De SAR vergadert 4 tot 5 keer per jaar. In principe op een maandagavond.
Naar de toekomst toe wil de SAR de volgende punten oppakken:

– Meer promotie van Phoenix010 en Phoenix071 in de regio’s. Om zo meer mensen te interesseren eens langs te komen op een speldag en/of spelavond. Bijvoorbeeld via bedrijfsdemo’s, of deelname aan open dagen hogeschool of universiteit (posters en flyers) om Phoenix onder de aandacht te brengen.

Heb je een vraag / opmerking / suggestie die de spelgroep aangaat dan kun je dit altijd bij de SAR aangeven op het volgende emailadres: sar@spelgroepphoenix.nl