Geschiedenis van de spelgroep

Phoenix in vogelvlucht…

Wanneer en waar is Phoenix begonnen? Wie waren er vanaf het begin bij? Hoe zijn we aan het logo gekomen? Hieronder een korte historische impressie.

Van keukentafel tot stichting

De groep die betrokken is bij de oprichting van Stichting Spelgroep Phoenix op 22 mei 2004 komt voor het eerst onder de naam Phoenix bijeen op dinsdag 16 december 2003. De naam van de groep is op zaterdag 6 december 2003 voor het eerst gevallen tijdens een Ducosim spellenbeurs. In een gesprek tussen het Ducosim-bestuur en enkele vertegenwoordigers van Vereniging “Het Duivelsei”, die spellen demonstreren tijdens de Ducosim-spellenbeurs, wordt gesproken over de situatie die heerst binnen de vereniging. Binnen de groep die de speldemonstratie organiseert, leeft de gedachte om af te splitsen van de vereniging. In het gesprek merkt één van de bestuursleden van Ducosim op: “Ach, je weet nooit hoe een Phoenix uit de as herrijst.”. Dit beeld vormt de inspiratie voor de naam van de groep.

De eerste spelavond vindt plaats aan de keukentafel bij Tamara Bakker en Armand Servaes thuis. Aanwezig zijn verder: Guido van den Heuvel, Evertjan van de Kaa, Marieke Roozeboom, Iris van Biemen, Bram van Dam en Birgit van Dalen. De bijeenkomst wordt voorafgegaan door een gezamelijke maaltijd, wat ook in de maanden daarna de binding vormt van de groep. Er wordt aan het einde van de avond afgesproken om twee weken later weer samen te komen. De groep groeit vanaf december 2003 gestaag, mede als gevolg van het feit dat Tamara en Armand alle leden van Ducosim in de wijde omgeving van Leiden benaderen om mee te komen spelen.

In februari 2004 komen er al meer dan vijftien belangstellenden naar de spelavond bij Tamara en Armand thuis. Gevolg is dat de ruimte in huis te klein wordt om de groep te herbergen. Guido, Bram, Tamara en Armand brengen daarom eind februari een bezoek aan het Denksportcentrum aan de Robijnstraat 4, om te zien of deze ruimte geschikt zou kunnen zijn om de groep te herbergen. Na enkele zeer druk bezochte spelavonden in maart valt in april 2004 het besluit om te verhuizen naar het Denksportcentrum. Om de kosten te financieren wordt besloten tot de invoering van donateurskaarten.

In het voorjaar van 2004 is er ook het idee om de groep te formaliseren. Aanvankelijk wordt er gepraat over een vereniging, maar na uitgebreid overleg wordt er gekozen voor een stichting. Doorslaggevend daarbij is dat een stichting meer gebonden is aan zijn doelstelling. Binnen de stichting wordt er een stichtingsadviesraad gevormd als vertegenwoordiging van de donateurs. De stichtingsadviesraad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de stichting. Er wordt een voorlopig stichtingsbestuur en een voorlopige stichtingsadviesraad gevormd.

Het eerste logo van Stichting Phoenix

Logo

De stichting wordt op 22 mei 2004 tijdens de eerste grote speldag in het Denksportcentrum geformaliseerd. Bij de formalisering hoort ook een logo. Er wordt langs meerdere wegen gezocht naar een afbeelding van een phoenix en ook worden een aantal tekenaars gevraagd een ontwerp te maken. Al zoekende op internet is Armand gestuit op een afbeelding die Phoenix heet en die uiteindelijk het logo zal gaan worden. Guido heeft hiervoor toestemming gevraagd bij Blatte, de ontwerper.

Verhuizen

Er wordt gespeeld in het Denksportcentrum tot 30 augustus 2006. Die avond zijn daar na anderhalf jaar spelen alle spellen ingepakt en is er verhuisd naar een andere locatie. Die nieuwe locatie werd gevonden in Buurtcentrum ’t Spoortje. Dat had wat voeten in de aarde, want voorafgaande aan de verhuizing naar ’t Spoortje zijn er heel wat speeltuinverenigingen, buurthuizen en een wethouder bezocht. Maar bij het eerste gesprek in ’t Spoortje was de klik er meteen en we zaten hier met veel plezier. Inmiddels is ’t Spoortje door de gemeente afgebroken om voor nieuwbouw plaats te maken en zijn we na heel wat omzwervingen in Leiden bij Radius terecht gekomen in de Merenwijk.

1e Lustrum

In de periode tussen 29 december 2008 en 30 mei 2009 viert de stichting het eerste lustrum. Met activiteiten als de Spelladder, Levend Scotland Yard, een waanzinnig tweepersoonsspellentoernooi, speldemonstraties op straat, Mega-Civilization en diverse andere activiteiten wordt de periode aangekleed. Tijdens de grote Lustrumspeldag op 30 mei 2009 worden het Open NK Superschaak en een schaaksimultaan Chess960 georganiseerd.

Tweede locatie in Capelle

In de zomer van 2009 komen Robert van Dalen, Edwin Meertens en Jeroen Geenen met een verzoek om onder de stichting een tweede spelkring op te starten. De locatie wordt Capelle aan den IJssel. Na overleg met het bestuur wordt dit verzoek gehonoreerd. In de onderlinge communicatie worden de spelkringen in Leiden en Capelle vervolgens geduid aan de hand van de netnummers: Phoenix 071 en Phoenix 010. Spelkring Phoenix 010 is op 1 september 2009 van start gegaan in buurthuis ’t Klavier. Na een eerste aanloopperiode spelen er tegenwoordig evenveel mensen in beide locaties een spel. Sommigen zelfs regelmatig in beide locaties! In 2012 werd bij Phoenix010 het eerste NK Formel Fun gehouden.

ANBI-status

De kers op de taart van 2009 is het besluit van de Belastingdienst om de stichting aan te merken als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Na eerst enige aarzelingen of de stichting niet enkel bezig is met recreatieve activiteiten, wordt in een onderling gesprek duidelijk dat de stichting ook programma’s doet voor onderwijs en verschillende maatschappelijke instellingen. Op basis hiervan wordt eind oktober 2009 de mededeling gedaan dat de stichting de ANBI-status gaat krijgen met ingang van 1 januari 2010. Waarna we als officieel goed doel door het leven gaan.

2e Lustrum

In 2014 is het tweede lustrum van Leiden en het eerste Lustrum van Capelle gevierd. Een speciale lustrumcomissie is hiermee aan de slag gegaan wat geleid heeft tot levend Scotland Yard in Leiden en, als hoogtepunt, een spelweekend in een huisje op de Veluwe. Deze laatste was zo’n succes, dat er sindsdien jaarlijks een weekend weg wordt georganiseerd.

Het nieuwe logo

3e Lustrum, nieuw logo

In 2019 was er weer een lustrum. André Ouwehand voorzag de club van een nieuw logo en huisstijl, nieuwe kledij, visitekaartjes, donateurskaarten, enz. Later in het jaar was er een lustrumspeldag in Leiden met o.a. een veiling, pubquiz en het eerste NK Wingspan.