ANBI

Stichting Spelgroep Phoenix is sinds 1 januari 2009 door de Belastingdienst middels een beschikking aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als iemand een gift wilt doen aan een ANBI, dan kan dit fiscaal interessant zijn. Voor sponsoring geldt dat deze BTW-aftrekbaar is. Voor een schenking geldt dat deze boven een bedrag van zo’n EUR 230 aftrekbaar is van de belastbare winst van het bedrijf. Bovendien is het als ANBI vaak gemakkelijker om in aanmerking te komen voor subsidie. In alle gevallen geldt dat er geen tegenprestatie tegenover de schenking mag staan.

Ons ANBI nummer is: 813623042
Contact: info@spelgroepphoenix.nl

Lees meer over de plannen van de stichting in het beleidsplan

Actuele samenstelling bestuur (per 2023):
Voorzitter: J. Geenen
Penningmeester: W. Gijzel
Secretaris: R. Tersteeg
Overige bestuursleden: R. Kruis, A. Ouwehand

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

  • Lees meer over de activiteiten van Phoenix in het afgelopen jaar in het jaarverslag
  • Lees meer over de resultaten van het afgelopen jaar in het financieel jaarverslag