NK Arnak – reglement

Reglementen NK Arnak 2021

Reglementen Nederlands Kampioenschap Verdwenen Ruines van Arnak 2021.

In het vervolg te noemen NK Arnak.

1. Datum, Locatie en tijden

Het spel wordt gespeeld op zaterdag 6 november in de Jaarbeurs te Utrecht tijdens Spellenspektakel. Men dient zich uiterlijk 10:15 te melden bij de wedstrijdleiding.

Eerste ronde: 10:30 -12:00 uur

Tweede tonde: 13:00 -14:30 uur

Derde ronde: 15:30 – 17:00 uur

Prijsuitreiking: 17:30 uur

2. Deelname

Deelnemers dienen zich uiterlijk 3 dagen voor het toernooi in te schrijven. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 en dient uiterlijk twee dagen voor aanvang op de rekening van Stichting Spelgroep Phoenix te zijn overgemaakt. Betaling kan uitsluitend via bankoverschrijving en betaling is NIET mogelijk op de locatie.

3. Uitsluiting

Indien men zich niet aan het gestelde in 2 kan houden, is deelname aan het toernooi niet mogelijk.

4. Annuleren

Men kan uiterlijk 24 uur van tevoren annuleren voor deelname. Er vindt dan restitutie plaats van het inschrijfgeld. Bij latere annulering of niet op tijd verschijnen, vervalt de restitutie.

5. Versie van het spel

Het NK Arnak wordt gespeeld met de Nederlandstalige versie van De Verdwenen Ruines van Arnak uitgegeven door White Goblin Games. Andere versies en/of uitbreidingen zijn niet toegestaan.

 

Toernooiopzet

6. Aantal ronden

Het aantal ronden bedraag drie waarin alle deelnemers aan deelnemen.

7. Aantal spelers per tafel

Het aantal spelers per tafel bedraagt drie.

8. Spelregels

Gedurende de ronden gelden uitsluitend de spelregels zoals geleverd door White Goblin Games.
Alleen bij officiele rectificatie door White Goblin Games kan daarvan afgeweken worden.
Huisregels, aannames op diverse websites zoals BGG en errata die in oorspronkelijke versie wel erkend zijn maar in de Nederlandse versie niet, worden als ongeldig beschouwd. Het is spelers aan een tafel derhalve niet toegestaan – ook niet in consensus – hiervan af te wijken.

9. Score

a. De scores zoals door het spel worden gegeven aan het einde van het spel moeten worden doorgegeven via een wedstrijdformulier aan de wedstrijdleiding.

b. De winnaar krijgt 3 punten, de nummer twee krijgt 2 punten en de laatste krijgt 0 punten.

c. De gewogen tafelscore is het puntenaantal van de speler gedeeld door het totaal aantal punten. Deze wordt ook meegerekend, zie 10 ranglijst.

10. Ranglijst

a. De ranglijst wordt allereerst opgesteld door de puntenaantallen zoals beschreven in 9b

b. Bij gelijkstand wordt som van de de gewogen tafelscores 9c gebruikt voor onderscheid.

c. Indien na a en b er toch een gelijkstand optreedt, bepaalt de totaalscore over de rondes.

d. Indien a, b en c nog steeds een gelijkstand optreedt wordt de som van de scores van de tegenstanders gebruikt.

e.Tot slot: nog altijd gelijkspel: dan zal de wedstrijdleiding anders besluiten.

11. Indeling

a. De eerste ronde wordt ingedeeld door volgorde van binnenkomst op de locatie. Er wordt eerst een tafel compleet gevuld voordat de volgende gestart wordt.

b. Bij de tweede en laatste ronde is de ranglijst bepalend voor de indeling. De eerste drie spelen tegen elkaar enzovoort. De wedstrijdleiding zorgt ervoor dat twee spelers elkaar niet meer dan eens ontmoeten in een spel.

12. Fair play

a. Bij regelvragen dient de wedstrijdbegeleiding geraadpleegd te worden.

b. Bij ongeoorloofde acties gedurende het spel heeft de tafel de vrijheid dit zelf op te lossen maar bij discussie, zie 12a.

c. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd gedrag beslist de wedstrijdleiding met als mogelijke consequentie uitsluiting van deelname.