Catan is een inmiddels oude bekende van de spellen van 999 Games. Het basisspel kan met 3 of 4 spelers gespeeld worden. Iedereen probeert zoveel mogelijk grondstoffen te verzamelen om wegen, dorpen en steden te bouwen en daarmee het eerst 10 punten te verzamelen.

Omdat het spel wel bekend is bij de meeste mensen en er genoeg van op internet over te vinden is, zal ik hier alleen de uitbreiding Schatten, Draken en Ontdekkingsreizigers bespreken. Deze uitbreiding dient met de Basis en Zeevaarders en/of Steden en Ridders in de nieuwe uitgaven gespeeld te worden.

Deze uitbreiding bevat 6 nieuwe scenario’s voor het bekende spel. Zo zijn er ‘De Woestijndraken’ , ‘Groot-Catan’, ‘Het grote kanaal’ en ‘Vervloekt land’ . Ook ‘De Schateilanden’ en ‘Naar het onbekende’ zijn zeker de moeite waard.

In de doos vinden we 2 randdelen waardoor we het speelbord kunnen uitbreiden. Uiteraard dus ook de benodigde landtegels met getallenfiches (en zeetegels of woestijntegels). Verder kanaalstukken, draakfiches en schatfiches. Plastic steden in 4 spelerskleuren en de regels met zoals gezegd 6 scenario’s die gespeeld kunnen worden. Maar spelers kunnen met dit materiaal ook eigen variaties bedenken.

Bij ‘De Schateilanden’ en ‘Naar het onbekende’ staat het ontdekken van nieuwe tegels centraal. De speler vaart ergens naar toe en zodra hij bij een driesprong aankomt met een nog gedekte tegel wordt deze opengedraaid om te kijken of het land, zee of woestijn betreft. Er zijn ook Schatfiches in het spel, als op de betreffende driesprong een schatfiche ligt, wordt deze omgedraaid en de speler ontvangt de bonus die erop staat afgebeeld.

‘Groot Catan’ heeft er een verpauperingsregel bij. Steeds als er nieuw land wordt ontdekt komt dar een getallenfiche op. Maar als de voorraad getallenfiches op is, worden getallenfiches van het hoofdeiland gehaald en leveren die landtegels geen grondstoffen meer op.

Bij ‘de Woestijndraken’ is een rand met veel woestijn aan het eiland grenzend. Steeds als een speler een dorp of stad bouwt verschijnt er en draak in de woestijn. Als er 18 draken zijn in de woestijn gaan ze over het land verder lopen, blokkeren hiermee de grondstoffenopbrengst en in het ergste geval leveren je dorpen en steden op het eiland geen punten meer op. Daarom is het zaak in dit scenario zo snel mogelijk naar naastgelegen eilanden te vluchten waar de draken niet kunnen komen.

‘Het grote kanaal’ en ‘Vervloekt land’ moeten met zowel Zeevaarders als Steden en Ridders gespeeld worden. In ‘Het grote kanaal’ hebben de ridders nieuwe taken zoals kanalen bouwen, goud zoeken en handelen. Zolang het kanaal niet gegraven is zullen de graantegels geen grondstoffen opbrengen, het is zaak dat spelers samenwerken dat eerst voor elkaar te krijgen!

Bij ‘Vervloekt land’ gaan de spelers varen naar het vervloekte eiland. Daar zijn draken maar als je ridders de draken verslaan kun je er punten mee verdienen. Er zijn draken die je kan verslaan met alle ridders. Maar veel draken zijn alleen met sterke en machtige ridders te verslaan, dus stuur je beste ridders naar het eiland!

Conclusie

Catan blijft een leuk spel die door alle verschillende variaties en uitbreidingen steeds weer opnieuw blijft boeien. Ook ervaren spelers zullen zich met deze nieuwe mini uitbreidingen niet snel vervelen!

Auteur: Klaus Teuber

Uitgever: 999 Games

Aantal spelers: 3-4 spelers

Speelduur: 90 minuten

2.png